خدمات آزمایشگاهی

شیمی تر

روش شیمی تر برای تعیین مقدار عناصر موجود در نمونه ها به کار می رود و به دو گروه کلاسیک و دستگاهی طبقه بندی می شود. در روش کلاسیک ماده مورد نظر در اسیدهای لازم حل می گردد که به این فرآیند هضم نمونه گفته می شود. محلول حاصل از هضم نمونه به حجم معینی رسانده می شود و سپس برای تعیین مقدار هر عنصر در محلول‏‏، حجم مشخصی از محلول را کشیده و با توجه به نوع عنصر، محلول را با واکنشگرهای استاندارد مربوطه واکنش می دهند و غلظت هر عنصر را از روی روابط شیمیایی موجود بین واکنشگر و واکنش دهنده بدست می آورند. این روش تجزیه شیمیایی را در اصطلاح تیتراسیون می نامند. از آنجائیکه تیتراسیون نیازمند رفع مزاحمت ها و تغلیظ عنصر مورد اندازه گیری می باشد، این روش را معمولا برای موادی به کار می برند که عنصر مربوطه در آن اصلی بوده و یا از غلظت زیادی برخوردار باشد. از جمله این روش ها می توان به تعیین آهن در سنگ معدن آهن و یا تعیین عنصر کروم در نمونه سنگ کرومیت اشاره کرد.  در روش دستگاهی شیمی تر, مقدار عنصر موجود در ماده معدنی با کمک دستگاه تعیین می گردد.

دستگاهی

این ازمایشگاه با بهره گیری از امکاناتی نظیر دستگاه انالیز کربن –گوگرد ،دستگاه بلین ، دستگاه بن ماری و میکروسکوپ نوری به انجام انالیزهای تعیین گوگرد در سنگ اهن و کنسانتره ، تعیین بلین کنسانتره ،اندازه گیری وزن مخصوص سنگ اهن و کنسانتره و مطالعه سطوح نمونه در کنسانتره می پردازد .

درصد رطوبت

آزمایش درصد رطوبت خاک جز تست های آزمایشگاهی پایه ای در مکانیک خاک است. به طوری که بسیاری از آزمایشگاه های صحرایی یا آزمایشگاهی ژئوتکنیکی بدون انجام تست درصد رطوبت امکان پذیر نیست. در این نوشتار شرح کامل از آزمایش درصد رطوبت خاک به همراه محاسبات مربوط به آن ارایه می گردد.