Description

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که معضل کمبود مسکن در کشور و نامعادله عرضه و تقاضا از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه است، وجود 65 هزار هکتار بافت فرسوده در 300 شهر کشور باعث شده که مشکلات این حوزه عملا چندین برابرشود.
این بافتها چون عمدتاً مرکز اقتصادی شهرها بوده اند هم اکنون نیز در کنار جمعیت ساکن و ثابت خود از میزان جمعیت پذیری بالایی برخوردارند بخصوص جمعیت سیال که در طول روز برای فعالیت اقتصادی، خدماتی و اجتماعی به آن محدوده وارد می شوند.
این پهنه ها بخش قابل توجهی از مساحت شهرهای امروزی را تشکیل می دهند که باید برای نوسازی، بهسازی، بازسازی، دوباره سازی، حفاظت و احیاء آنها برنامه ریزی جامع از سوی متولیان امور پیش بینی و اجرا شود.
در همین راستا بافت‌های فرسوده شهرستان بهار درعین حالی که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیاری را به‌ دنبال دارند تهدیدی بسیار جدی در زمان بروز زلزله نیز به ‌حساب می‌آید به‌ طوری که میزان نامقاوم بودن این ساختمان‌ها در برابر زلزله به حدی است که گفته می‌شود برخی از واحدهای این بافت‌ها در مقابل حفاری‌های موجود در خیابان‌ها ترک برمی‌دارند و همین مسئله باعث شده که نوسازی این بافت‌ها به یک اقدامی عاجل تبدیل شود.

بافت فرسوده عموماً قسمت قدیمی و مرکزی هر شهری است که در روزگار خود مرکز پویایی، اقتصادی، اجتماعی و نشاط مردم آن جامعه بوده است که امروز به علت کهولت عمر ساختمانها و فرسایش بافت آن ها به عنوان قسمت فرسوده شهرها از آن یاد می شود.عباس کرمی - مدیر پروژه