خدمات قابل ارائه:
• طراحي، تامين و اجراي كامل خطوط راه آهن شهري و بين شهري بصورت كليد در دست
• طراحي، تامين و اجراي بخش‌هاي سيويل، تجهيزات الكتريكال و مكانيكال خطوط ريلي درون شهري و بين شهري شامل:
o طراحي معماري ايستگاه‌هاي مرتبط با خطوط ريلي درون شهري و برون شهري
o اجراي عمليات سيويل و سازه مسير، احداث ايستگاه ها، دپو، توقفگاه، ساختمان‌هاي كنترل مركزي خطوط ريلي درون شهري و برون شهري
o زيرسازي و روسازي خطوط ريلي درون شهري و برون شهري
o اجراي زيرگذرها، پل‌ها و تونل‌هاي شهري و بين شهري
o سيگنالينگ، كنترل و مخابرات
o تامين توان، پستهاي توزيع و كشش، شبكه بالاسري و انتقال توان
o اعلام و اطفاء حريق
o تهويه تونل، ايستگاه ها و ساختمان هاي كنترل
o سيستم مانيتورينگ تجهيزات BMS و SCADA
o آسانسور و پله برقي
o سيستم هاي خودكار كنترل و صدور بليط
o تجهيزات دپو
o تامين ناوگان مورد نياز خطوط ريلي درون شهري و برون شهري (قطار سبك شهري، مترو، لوكوموتيو، مونوريل)
o آسانسور و پله برقي
o خدمات پس از فروش

شـركت تـام از سال 1384 شمسي فعاليت خـود را در حوزه صنايع ريلي شروع نموده و هم اكنـون در نقش پيمانكار عمـومي و تخصصي توانايي اجراي پروژه هاي اين حوزه را بصورت EPCC (مهندسي، ساخت و تامين،نصب و راه‌اندازي) به همراه ارائه فاينانس و خدمات پس از فروش دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

Review

*